La Asociación Parkinson Bizkaia, en los pasillos de Euskal Irrati Telebista (EITB)

3 de abril de 2023

Eventos – ASPARBI

La Asociación Parkinson Bizkaia, en los pasillos de Euskal Irrati Telebista (EITB)

Cuándo

3 de abril de 2023    
Todo el día

Tipo de evento

Socios y socias de ASPARBI en el plató desde donde se emite el Teleberri.

Los medios de comunicación son altavoces y pueden ser una herramienta muy potente para difundir nuestro mensaje, que el párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante, por detrás del alzhéimer, que hay terapias rehabilitadoras que pueden ralentizar el avance de la enfermedad y que es importante el asociacionismo para que los y las afectadas encuentren a sus iguales y puedan apoyarse y entender mejor su enfermedad.

Pero en esta ocasión el feedback ha sido diferente. Ha sido la Asociación Parkinson Bizkaia la que ha llamado a la puerta del ente público Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (EITB), dependiente del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y, legislativamente, del Parlamento Vasco, para conocer cómo son sus instalaciones y cómo se trabaja en el medio de comunicación público por excelencia de Euskadi. Esto ha sido posible gracias al proyecto Izan EiTB.

La creación de EITB emana del artículo 19 del Estatuto de Gernika y tiene como una de sus finalidades principales el uso normalizado del euskera.

El pasado 3 de abril, una veintena de socios/as y familiares de ASPARBI vivieron en primera persona esta experiencia. Divididos/as en dos grupos, recorrieron los pasillos de la sede de EITB en Bilbao (en la calle Paseo de Capuchinos, en el edificio Bami de las antiguas instalaciones de la Feria de Muestras de Bilbao, en concreto, en los pabellones feriales 7 y 8) y tuvieron la suerte de hacer de público por un rato en un programa de Radio Euskadi.

Descubrieron datos curiosísimos. Como que de los más de 31.000 m² de los que se disponían, con alturas de 12 y 9 m respectivamente, se han utilizado una cantidad similar pero construyendo, en algunos sitios, entreplantas. Y permitiendo de este modo que haya una superficie destinada a futuras ampliaciones y servicios considerable.

La guía explicó a los asistentes que en el diseño se buscaron ambientes diáfanos, con muros de cristal transparentes y grandes superficies libres acomodadas al lado de grandes ventanales. Y que la sala de redacción de contenidos, donde se ubica la mayoría del personal que trabaja allí, tiene una superficie de 3.000 m² con una altura de 9 metros, una longitud aproximada de 100 metros y una anchura de 30 metros. Un lugar que tiene capacidad para que trabajen simultáneamente más de 300 personas, lo que hace de su redacción la más grande de España.

También conocimos que en la sede bilbaína hay ocho estudios de radio que ocupan una superficie de 400 m². Uno de ellos con 50 m², permite la realización de programas con público. Las instalaciones se completan con cuatro cabinas de grabación, hemeroteca, fonoteca y archivo.

Fue una visita amena y cuidada. Nuestros socios/as, algunos con movilidad más complicada, no tuvieron ningún problema, al contrario. En el plató desde donde se emite el Teleberri hicimos muchas y bonitas fotos, con las televisiones encendidas. Para repetir.


 

Komunikabideak bozgorailuak dira eta oso tresna indartsua izan daitezke gure mezua zabaltzeko, parkinson-a bigarren gaixotasun neurodegeneratibo garrantzitsuena dela, alzheimerraren atzetik, terapia errehabilitatzaileak daudela, gaixotasunaren aurrerapena mantsotu dezaketenak, eta asoziazionismoa garrantzitsua dela, kaltetuek beren parekoak aurki ditzaten eta gaixotasuna hobeto bermatu eta ulertu ahal izan dezaten.

Baina oraingo honetan feedbacka desberdina izan da. Parkinson Bizkaia Elkartea izan da Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren menpekoa den Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (EITB) erakunde publikoaren atea jo duena, Eusko Legebiltzarrarena, bere instalazioak nolakoak diren eta Euskadiko komunikabide publiko nagusian nola lan egiten den ezagutzeko. Hori posible izan da Izan EiTB proiektuari esker.

EiTBren sorrera Gernikako Estatutuaren 19. artikulutik dator, eta euskararen erabilera normalizatua du helburu nagusietako bat.

Joan den apirilaren xx (e) an, ASPARBIko hogei bat bazkide eta senidek bizi izan zuten esperientzia hau. Bi taldetan banatuta, EITBren Bilboko egoitzako korridoreak zeharkatu zituzten (Kaputxinoen Pasealekua kalean, Bilboko Erakustazokako instalazio zaharren Bami eraikinean, zehazki, 7. eta 8. azoka-pabiloietan), eta Radio Euskadiko saio batean tarte batez publiko egiteko zortea izan zuten.

Oso datu bitxiak aurkitu zituzten. Esate baterako, 31.000 m² baino gehiago zeuden, 12 eta 9 metroko altuerarekin, hurrenez hurren, eta antzeko kopurua erabili da, baina leku batzuetan solairuarteak eraiki dira. Eta, horrela, etorkizuneko handitze eta zerbitzuetarako azalera handi samarra izatea ahalbidetzen da.

Gidak azaldu zienez, diseinuan giro garbiak bilatu ziren, kristalezko horma gardenekin eta leiho handien ondoan egokitutako azalera libre handiekin. Eta edukiak idazteko gelak, non bertan lan egiten duten langile gehienak dauden, 3.000 m²-ko azalera duela, 9 metroko garaierarekin, 100 metro inguruko luzerarekin eta 30 metroko zabalerarekin. Leku horrek 300 pertsona baino gehiagok aldi berean lan egiteko gaitasuna du, eta, beraz, Espainiako handiena da.

Jakin genuen, halaber, Bilboko egoitzan zortzi irrati-estudio daudela, 400 m²-ko azalera hartzen dutenak. Horietako batek 50 m² ditu, eta publikoarekin programak egiteko aukera ematen du. Instalazioak lau grabazio-kabina, hemeroteka, fonoteka eta artxiborekin osatzen dira.

Bisita atsegina eta zaindua izan zen. Gure bazkideek, mugikortasun zailagoko batzuek, ez zuten inolako arazorik izan, alderantziz. Teleberria emititzen den platoan argazki asko eta politak egin genituen, telebistak piztuta. Errepikatzeko.

Eventos futuros

No hay eventos futuros

    Esta información no será utilizada para fines publicitarios. Únicamente utilizaremos sus datos para responder a su consulta.

    * Los campos son obligatorios.

    Verificado por MonsterInsights